Pravidla

Pravidla studia

 • vzhledem k omezenému počtu klientů na skupinové lekci je NUTNÁ předchozí rezervace na každou lekci buď na email či formou SMS, (jméno a příjmení, typ a den cvičení, o který máte zájem)
 • odhlašování se z lekce je možné nejpozději 24 hodin předem. Pokud se tak nestane,  lekce bude automaticky uhrazena v plné výši při příští návštěvě studia
 • v případě zrušení hodiny ze strany studia, budou klienti informování emailem nebo SMS nejpozději 24 hodin předem (netýká se však mimořádné situace)
 • klient/ka cvičí z vlastní vůle
 • údaje klienta/ky budou pouze pro trenérovu potřebu
 • v případě pozdního příchodu klienta/ky bude lekce ukončena ve stejnou dobu jako by přišel včas, jelikož na sebe lekce navazují lekce. Z toho důvodu není možné lekci prodloužit.
 • cvičební program je přizpůsoben klientovu stavu, který trenér zjistil, a který mu klient řekl/apo cvičení může klient/ka cítit únavu, zvýšenou srdeční aktivitu, případně bolest svalů
 • pokud klient/ka nepřijde na lekci v ,,normálním“ stavu, lektorka má právo trénink nezahájit nebo ho udělat kratší
 • pokud se klient/ka při cvičení necítí dobře nebo má jakékoliv problémy, trenérka může trénink ukončit dříve
 • při platbě kurzu musí být kurzovné hrazené na účet nejpozději týden před první lekcí
 • studio se otevírá maximálně 10 minut před začátkem první lekce, jinak je otevřeno dle rozvrhu či po dohodě osobní lekce
 • každý/á klient/ka cvičí z vlastní vůle a na vlastní odpovědnost 
 • každý/á klient/ka svým vstupem do studia prohlašuje, že si tyto pravidla a přečetl/a a souhlasí s nimi